תגית: burpee

Training

17.09.19 יום ג'

חימום: פעמיים
10 GHD
2 טיפוס חבל / משכיבה
400 מ' ריצה

יסוד
פולקום בגלגול

כוח
עמידת ידיים על קיר ל 5 שניות בין לבין
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 הנפות KB
15 כדור קיר
10 ג'רק
5 רלמ"מ / רגליים לחזה בתלייה
3 פולקום בגלגול*
* יורדים לפולקום ומבצעים גלגול הצדה
לפני שעולים. כל פעם לצד אחר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 דקות
5 מתח / בקפיצה
10 סקווטים אחוריים שק כוח
15 הנפות KB רוסיות

Training

17.06.19 יום ב'


חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
10 גובלט סקווט
10 פיזיו גומי
20 הנפות KB

יסוד
עליות קופסה + KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
פולקום
עליות קופסה רוסיות + KB
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
ABMAT
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – כל דקה
כל דקה על הדקה למשך 10 ד'
5 משיכות טבעת
5 הנפות KB
10 סקווטים

Training

08.04.19 יום ב'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה קדמית
20 פטיש בכל יד
"30 קלין KB סה""כ בשתי ידיים"

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 פולקום
10 כדור קיר
15 סומו KB
20 ABMAT
25 הנפות KB
30 גובלט סקווט

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
55 קפיצות חבל
15 משיכות טבעת
5 ישיבות V

FILTHY FIFTY

17.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל