תגית: burpee

Training

17.06.19 יום ב'


חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
10 גובלט סקווט
10 פיזיו גומי
20 הנפות KB

יסוד
עליות קופסה + KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
פולקום
עליות קופסה רוסיות + KB
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
ABMAT
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – כל דקה
כל דקה על הדקה למשך 10 ד'
5 משיכות טבעת
5 הנפות KB
10 סקווטים

Training

08.04.19 יום ב'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה קדמית
20 פטיש בכל יד
"30 קלין KB סה""כ בשתי ידיים"

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 פולקום
10 כדור קיר
15 סומו KB
20 ABMAT
25 הנפות KB
30 גובלט סקווט

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד'
55 קפיצות חבל
15 משיכות טבעת
5 ישיבות V

FILTHY FIFTY

17.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל

Training

21.10.18 יום א'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית כל צד
2 טיפוס חבל / מהרצפה

יסוד
סקווט קדמי

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד' (בזוגות על סטנדים)
5 סקווט קדמי
10 שכיבות סמיכה / ברכיים

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 ד'
ריצת 400 בעלייה
15 טרסטר
20 ABMAT
25 כדור קיר
30 קפיצות קופסה
מקסימום פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT