תגית: CLEAN

ELIZABETH

26.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 קלין KB בכל יד

יסוד
CLEAN
DIPS

כוח
CLEAN 5-5-5-3
PUSH UP 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ELIZABETH
9-15-21
קלין
דיפים על טבעות
RX במשקל 61/43 ק"ג
התאמות לפי הצורך ומשקל לפי היכולת
TC = 15

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
5 רלמ"מ
5 כדור קיר
10 הנפות KB

Training

16.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות סמיכה צידית Xשני הצדדים

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ
*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה עם DB ביד
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין

Training

28.05.20 יום ה' ערב שבועות

חימום: שלוש פעמים
10 מתח / מתח בקפיצה
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
20 סקווטים

יסוד
HANG CLEAN
CLEAN

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד' מתחלף
דקה ראשונה 3 הנג קלין
דקה שנייה 6 פולקום מעל מוט
* לשנות משקל מקלין לקלין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
כל סבב עם אותה יד (שמאל או ימין)
10 הנפות KB
15 ט'רסטרים KB ביד אחת
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 כפיפות ABMAT
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 עליות קופסה + KB
10 סנצ' KB ביד אחת
5 קלין מהרצפה

Training

21.05.20 יום ה'

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
סמיכה קדמית חצי דקה
20 הנפות KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
14 דקות
12-9-6-3 …עד לסיום הזמן
קלין
ABMAT+WB
1/3 פולקום
מתח / 2X משיכות טבעת
בקסקווט שק כוח

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V
כדור קיר