תגית: CLEAN

Training

24.07.19 יום ד'

חימום: פעמיים
20 ABMAT
20 פטיש על צמיג (סה"כ)
30 הנפות KB

כוח
CLEAN 5-5-5-3
T2B 10-10-10

יסוד
GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
15 ד' למרב חזרות
10 קרקע להגבהה (G2OH)
4 פולקום מעל מוט
10 סקווט (AIRSQUAT)

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
טבטה
שכיבות סמיכה
סמיכה צידית

Training

02.07.19 יום ג'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
10 קפיצות קופסה
10 קימות טורקיות (5 כל צד)

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
CLEAN 5-5-3-3-3
לעלות במשקל.

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
דקה קומפלקס דוב
דקה פולקום מעל מוט
דקה ABMAT
2 דקות מנוחה
*משקל 50% מהקלין שהיה בכוח
**לרשום מספר חזרות בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
סקווט עילי עם המוט של התרגיל
או עם פחות

קומפלקס דוב

Training

20.06.19 יום ה'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות פלנק כל צד

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ

*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין

Training

19.05.19 יום א'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל
12 קלין וג'רק KB בכל יד
דקה סמיכה קדמית

כוח
כל דקה על הדקה למשך 8 ד'
מתחלף
4 מתח /עם משקל/ בקפיצה
4 קלין @60%RM3
*ניתן להעלות את משקל הקלין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15
פוש פרס 2XKB
סקווט קדמי 2XKB
1/3 מתח / משיכות טבעת מלא
הנפות KB רוסיות
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
סמיכה צידית