תגית: deadlift

Training

10.12.20 יום ה'

WOD

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
כפיפות ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חזרות של 9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
פרונטסקווט 2KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות

ENDURANCE

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצה 200 מ'
10 כפיפות ABMAT
5 סקווט עילי עם מקל/צינור
5 דדליפט 2KB
11 משיכות טבעת / 5 מתח
22 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 סקווטים
44 סומו דדליפט הייפול KB קל
33 הנפות KB
22 כפיפות ABMAT
11 קפיצות קופסה
5 פושפרס 2KB
5 פולקום
TC=36

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה צידית ימין
סמיכה קדמית
סמיכה צידית שמאל
סופרמן

Training

04.12.20 יום ו'

WOD

חימום: פעמיים
10 משיכות טבעת / אופקיים
30 הנפות KB
5 שכיבה מלאה לעמידת ידיים על קיר

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR

דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים על קופסה
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
רולאוט עם המוט של הדדליפט
(ROLLOUT)

ENDURANCE

יסוד
פולקום שכיבות סמיכה כפול

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 קפיצות קופסה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 טויסט רוסי עם KB/פלטה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 דדליפט 2KB/2DB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 כפיפות ABMAT
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 לנג'ים עם KB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
פולקום שכיבות סמיכה כפול
סקווטים

Training

06.09.20 יום א'

חימום: פעמיים
2 טיפוס חבל / משכיבה
חצי דקה סמיכה קדמית
30 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
סקווט קדמי
דדליפט

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
DEADLIFT 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
26 דקות (!)
6 דדליפט ברבל
9 פולקום מעל מוט
6 משיכות טבעת / 2 מתח
9 ABMAT
6 שכיבות ברכיים / 3 שכיבות סמיכה
9 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
לנג'ים במקום

PartnerWod

31.07.20 יום ו'

חימום: פעמיים
15 סומו דדליפט הייפול KB
400 מ' ריצה
2 הקפות פנימיות הליכת חוואי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3

יסוד
טיפוס לע. ידיים על קיר / עמידת ידיים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
אימון זוגות
שלוש פעמים
100 קפיצות חבל / 50 כפול
10 דדליפט RX 100/70
10 רלמ"מ / ברכיים למרפקים
10 טיפוסי קיר לע. ידיים/
או 10 מ' הליכה על הידיים
20 הנפות KB
20 גובלט סקווט
20 שכיבות סמיכה / ברכייים
TC = 25

*קפיצות החבל עושים ביחד
**דדליפט עושים ביחד על אותו מוט
***לשניים הבאים בן הזוג בסמיכה קדמית
****בשלושה האחרונים בן הזוג בדדהנג

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
20 מתח סטריקט ללא מדידת זמן
סקיילינג – אקצנטרי מקופסה