תגית: dip

Training

24.01.22 יום ב'

אימון END240122

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 דיפים טבעות
5 שכיבות סמיכה
15 הנפות KB
15 רלמ"מ
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה

מותאם

מותאם WOD 1
8-16
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

מותאם WOD 2
פעמיים
5 אחוריים על צמיג
5 שכיבות ברכיים
15 הנפות KB
15 הרמות רגליים בשכיבה
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה

Training

23.01.22 יום א'

אימון 230122

חימום: פעמיים
30 כפיפות ABMAT
30 הנפות KB
10 מתח / עם משקל

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
30 סומו דדליפט הייפול KB
10 שכיבות סמיכה על מוט
5 רגליים למוט מתח/ 10 ברכיים למרפקים
5 בקסקווט מהרצפה 50% מהכוח
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שתי סטים (סה"כ 4 ד')
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה כפיפות ABMAT
לסה"כ חזרות

Training

21.01.22 יום ו'

אימון 210122

חימום: פעמיים
ABMAT 10
20 פטיש
10 ט'רסטר 2KB
200 מ' חתירה

כוח
PRESS 5-3-3-1
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
"NASTY GIRLS" mod
שלוש חזרות
50 סקווטים
7 מתח / 14 משיכות טבעת
7 דיפים/אחוריים על צמיג
10 הנג קלין RX 61/43
מגבלת זמן=20=TC

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שלוש חזרות
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה סומו דדליפט הייפול KB
חצי דקה מנוחה
* לרשום במנוחה את סה"כ של הסבב

ELIZABETH

26.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 קלין KB בכל יד

יסוד
CLEAN
DIPS

כוח
CLEAN 5-5-5-3
PUSH UP 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ELIZABETH
9-15-21
קלין
דיפים על טבעות
RX במשקל 61/43 ק"ג
התאמות לפי הצורך ומשקל לפי היכולת
TC = 15

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
5 רלמ"מ
5 כדור קיר
10 הנפות KB