תגית: dip

At Home

23.03.20 יום ב' אימון בית

חימום: פעמיים
16 הנפות KB / ג'ריקן
10 הרמת רגליים בשכיבה
5 פולקום
5 היילו עם KB או DB

יסוד
דיפים טבעות / כיסאות /אחוריים
סקווט סנצ' מקל

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21 חתירה בכל יד תוך כדי השענות על כסא
15-12-9 דיפים על טבעות/ כיסקות/ קופסה
30-30-30 סקווט
10-10-10 דדליפט KB / חפץ כבד
20-20-20 ABMAT

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט סנצ' עם מקל או מוט
BRING SALLY UP – סקווט סנצ'
BRING SALLY DOWN – התיישרות

Training

24.02.20 יום ב'

חימום: פעמיים
12 הרמות כדור מהרצפה לאחיזה עילית
15 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

יסוד
דיפים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
12 דיפים /בקפיצה על טבעות/ על קופסה
12 משיכות טבעת
דקה שלמה של הליכת חוואי

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15-18
סומו דדליפט הייפול
פושפרס 2XKB
קפיצות סקווט עם שק כוח

Training

11.02.20 יום ג'

חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה
30 סקווטים
15 ABMAT + WB
חצי דקה סקווט עמוק במתיחה

כוח
DEADLIFT 5-5-5-5
DIPS 5-5-5-5
* מי שמתקשה בדיפים שיעשה אקצנטרי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
ריצה 100 מ'/ 80 קפיצות חבל/ 40 כפול
10 סקווט קלין ט'רסטר
10 רלמ"מ
10 כדור קיר
5 מתח
חצי דקה מנוחה

Training

15.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
20 שכיבות סמיכה / רגליים על כדור
40 סומו דדליפט הייפול
3 רלמ"מ שלוש פעמים (לעבוד על שיפור סגנון)

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR
דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט
שכיבות סמיכה