תגית: featured

Training

01.07.20 יום ד'

חימום: 3 פעמים
80 קפיצות חבל
10 קפיצות קופסה
10 קימות טורקיות (5 כל צד)

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
BEAR COMPLEX 3-3-3-3
לעלות במשקל.

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
דקה קומפלקס דוב
דקה פולקום מעל מוט
דקה ABMAT
2 דקות מנוחה
*משקל 60% מהמשקל בכוח

**לרשום מספר חזרות בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
ללא מדידת זמן
סקווט עילי עם המוט של התרגיל
או עם פחות

קומפלקס דוב

Training

30.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT +WB
20 הנפות KB
10 אינצ'וורם
100 ריצה

יסוד
סנצ' דמבל / קטלבל

כוח
SNATCH DB 6-6-6-6

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 סנצ' DB/KB ימין
5 סנצ' DB/KB שמאל
4 מתח / 10 משיכות טבעת
20 כדור קיר
30 קפיצות חבל / 10 כפולות
* KB ניתן לעשות 10 בהחלפת ידיים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30 מעברים רוסיים עם פלטה/KB
20 רלמ"מ / הגבהת רגליים
10 פולקום
TC = 18

Training

29.06.20 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
20 משיכות טבעת
12 לנג'ים עם פלטה
SLIPS

יסוד
מתח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
21 גובלט סקווט
21 הנפות KB
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
15 מתח / עליון / בקפיצה / טבעת
15 כדור קיר
200 מ' ריצה / 80 קפיצות חבל
9 אופניים כל רגל
9 הרמות רגליים בתלייה בשכיבה
TC = 24

תרגולת 2 WOD – טבטה
בטן סטטית (סמיכה קדמית וצידית)

FRAN

28.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
20 הנפות KB
10 משיכות טבעת
400 מ' ריצה
מסביב לעולם עם מקל

יסוד
ט'רסטר THRUSTER

כוח
THRUSTER 5-5-3-3
5 שניות ע. ידיים בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח
RX: TH@43KG/29KG
כל אחד לפי הסקייל המתאים שלו
TC 12 MIN

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ANNIE
10-20-30-40-50
ABMAT
קפיצות חבל / כפולות
TC = 12