תגית: frontsquat

Training

28.07.19 יום א'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה צידית עבור כל צד
50 קפיצות חבל
10 שכיבות סמיכה

יסוד
BACKSQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
למירב חזרות
10 דקות
5 דדליפט @50%RM5
5 הנפות KB
5 קפיצות קופסה
5 ישיבות V
*כל סבב יש להוסיף חזרה אחת

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
21-15-9
כדור קיר
פולקום

DT

21.07.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 סקווט קלין כדור קיר
20 כדור קיר
30 ABMAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-3
10 לנג'ים בין לבין עם KB
יסוד
פוש ג'רק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
DT
חמש פעמים
12 דדליפט
9 הנג פאור קלין
6 פוש ג'רק

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
עם מוט בלבד
20 סנצ' ואז סקווט עילי
כל סנצ' עם סקווט עילי בעקבותיו

SPARTANS

10.07.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 הנפות KB
15 קלין וג'רק 2KB
20 ABMAT

יסוד
מגבי רצפה FLOOR WIPERS

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3-1
20 שניות ישיבות L על פרלטים בין לבין

תרגולת 1 WOD – לדידת זמן
300 "ספארטנים"
25 מתח / בקפיצה
50 דדליפט
50 שכיבות סמיכה
50 קפיצות קופסה
50 מגבי רצפה
50 קלין וג'רק KB
25 מתח / בקפיצה

Training

11.06.19 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT
15 שכיבות סמיכה
400 מ' ריצה
10 שניות בעמידת ידיים

יסוד
פאור קלין

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
1/2 הנג פאור קלין
ABMAT
1/2 פולקום מעל מוט
קפיצות כפולות / חבל רגילות X2
1/2 רלמ"מ / ABMAT+BW

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
עבודה על מוביליטי לכתפיים
20 סקווט עילי / חלקי ללא מדידת זמן