תגית: frontsquat

PartnerWod

19.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
20 כפיפות ABMAT
20 סומו דדליפט הייפול עם KB קל

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
10 ישיבות V בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
אימון זוגות : GILBERSARY
באי אין (BUY IN):
50 פולקום (בני הזוג מתחלפים עד להשלמה)
ואז
שלוש פעמים:
20 כדור קיר
15 הנפות KB
10 סקווט קלין 50% מסקווט קדמי של כוח
5 רלמ"מ / ברכיים לחזה
10 סקווט קדמי 2KB
15 הנפות KB
דקה מנוחה
*בן הזוג חייב להיות בסמיכה צידית בשביל להמשיך
ניתן להחליף צד של סמיכה צידית תוך כדי

תרגולת 2 WOD – טבטה
סנצ' KB /DB (ביד מתחלפת על הרצפה)

Training

16.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות סמיכה צידית Xשני הצדדים

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ
*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה עם DB ביד
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין

KELLY

03.06.20 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
15 גובלט סקווט
10 כפיפות ABMAT+WB

יסוד
FRONTSQUAT
TOES2BAR

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
HANDSTAND HOLD 20-20-20

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן (KELLY)
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 רלמ"מ / 10 הרמות רגליים בשכיבה
5 שכיבות סמיכה
10 כפיפות ABMAT

Training

21.05.20 יום ה'

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
סמיכה קדמית חצי דקה
20 הנפות KB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
14 דקות
12-9-6-3 …עד לסיום הזמן
קלין
ABMAT+WB
1/3 פולקום
מתח / 2X משיכות טבעת
בקסקווט שק כוח

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V
כדור קיר