תגית: kb snatch

Training

02.03.20 יום ב'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
2 הקפות הליכת חוואי עם KB
30 משיכות טבעת
5 פולקום

יסוד
סנצ' KB / DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
10-20-30-40-50 סנצ' DB/ סנצ'ים KB
10-10-10-10-10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15-15-15-15-15 כפיפות ABMAT+WB
5 – 4 – 3 – 2 – 1 פולקום
– הגבלת זמן של 25 ד'
– נגיעה ברצפה עם KB / DB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
משיכות טבעת

תרגולת 3 WOD – טבטה
ישיבות V
ישיבה סטטית על קיר

Training

23.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
5 כפיפות בטן GHD או 10 רלמ"מ
30 הנפות KB רוסיות
20 קפיצות לנג'ים

כוח
THRUSTER 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
10-20-30
סנצ' KB / DB בכל יד
שכיבות סמיכה / קופסה / ברכיים
ABMAT + WB
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
מתח

Training

20.01.20 יום ב'

 

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 דיפים בקופסאות / אחוריים על צמיג
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 הנפות KB
15 רלמ"מ / הרמות רגליים בשכיבה
25 סומו דדליפט הייפול KB
25 עליות קופסה
דקה מנוחה

Training

22.12.19 יום א'

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
2XKB פרונטסקווט

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות