תגית: kb snatch

Training

22.12.19 יום א'

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
2XKB פרונטסקווט

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות

Training

01.12.19 יום א'

חימום: פעם אחת
40 כדור קיר
60 חבל
תרגול סנצ' KB
תרגול סקווט עילי KB

יסוד
סנצ KB
סקווט עילי KB

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
WEIGHTED/TRICT PULL UP 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
10 סנצ' KB שמאל
10 סקווט עילי KB שמאל
5 סומו דדליפט KB
10 סנצ' KB ימין
10 סקווט עילי KB ימין
5 סומו דדליפט KB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
הכל עם שני KB
שלוש פעמים
3 הליכת חוואי
20 הנפות KB רוסיות
10 סקווט קדמי

Training

24.11.19 יום א'

חימום: פעמיים
50 קפיצות חבל
עבודה יסודית על קימה טורקית
עבודה יסודית על סנצ' KB

יסוד
קימה טורקית
סנץ' KB/DB

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
6 ד' ראשונות, כל דקה באופן מתחלף
2 קימה טורקית
6 ד' אחרונות, כל דקה באופן מתחלף
4 קימה טורקית

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
12 ד'
10 סנץ' KB/DB ביד שמאל
10 סנץ' KB/DB ביד ימין
5 פולקום
10 כדור קיר

Training

03.11.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 שכיבות סמיכה יוגה
15 קפיצות קופסה
20 סומו דדליפט הייפול KB קל
30 קפיצות כפולות / רגילות

יסוד
ברכיים למרפקים K2E

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-1
5 רלמ"מ בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
כדור קיר
סנצ' KB/DB בחילופי ידיים
שכיבות סמיכה
K2E / בשכיבה

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 ישיבות V
10 דדליפט @50%
3 פולקום מעל מוט