תגית: kb snatch

Training

03.09.21 יום ו'

::: *חימום: פעמיים* :::
80 קפיצות חבל
10 מתח / משיכות טבעת אופקיות
30 כפיפות ABMAT
10 קפיצות סקווט עם שק כוח

::: *יסוד* :::
קטלבל/דמבל סנצ'

::: *כוח* :::
בקסקווט BACKSQUAT 5-5-3
30 שניות סמיכה קדמית בין לבין

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
ארבע פעמים
5 בקסקווט 30% מהכוח מהרצפה
15 סנצ' KB/DB יד ימין
5 פושפרס 2KB
15 סנצ' KB/DB יד שמאל

::: *תרגולת 2 WOD – למירב חזרות* :::
12 דקות
3 מתח / עליון / קפיצה
11 הנפות KB
16 אופניים

Training

11.08.21 יום ד'

::: *אימון WOD110821* :::

::: *חימום: פעמיים* :::
10 מתח / 20 משיכות טבעת
חצי דקה סמיכה קדמית
30 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

::: *יסוד* :::
סקווט קדמי
דדליפט

::: *כוח* :::
פרונטסקווט FRONTSQUAT 5-5-3
דדליפט DEADLIFT 3-3-3-3

::: *תרגולת 1 WOD – למרב חזרות* :::
26 דקות (!)
6 דדליפט ברבל 30% מהכוח
9 פולקום מעל מוט
3 מתח
9 כפיפות ABMAT
3 שכיבות סמיכה
9 סקווטים
9 קלוריות חתירה

::: *תרגולת 2 WOD – טבטה* :::
לנג'ים במקום

::: *אימון END110821* :::

::: *תרגולת 1 WOD – למרב חזרות* :::
15 דקות
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
10 הנפות KB
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
15 כפיפות ABMAT
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
20 סקווטים

::: *תרגולת 2 WOD – טבטה* :::
מתח
ישיבות V

::: *תרגולת WOD 3 – למדידת זמן* :::
חזרות של 5-10-15
כדור קיר
סנצ' KB/DB ביד שמאל
סנצ' KB/DB ביד ימין

Training

30.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
20 ABMAT +WB
20 הנפות KB
10 אינצ'וורם
100 ריצה

יסוד
סנצ' דמבל / קטלבל

כוח
SNATCH DB 6-6-6-6

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
5 סנצ' DB/KB ימין
5 סנצ' DB/KB שמאל
4 מתח / 10 משיכות טבעת
20 כדור קיר
30 קפיצות חבל / 10 כפולות
* KB ניתן לעשות 10 בהחלפת ידיים

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30 מעברים רוסיים עם פלטה/KB
20 רלמ"מ / הגבהת רגליים
10 פולקום
TC = 18

Training

16.06.20 יום ג'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
30 שניות סמיכה צידית Xשני הצדדים

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווט קדמי מהרצפה FRONTSQUAT
10 הנפות KB
15 כדור קיר
10 רלמ"מ
*סקווט קדמי @50% מהקלין בכוח

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
4 מעברי קופסה עם DB ביד
3 סנצ' KB יד שמאל
3 סנצ' KB יד ימין