תגית: kb snatch

Training

22.10.19 יום ג'

חימום: פעמיים
ריצה 200 מ'
20 הנפות KB
10 לנג'ים + פלטה עילית

יסוד
FARMER'S CARRY
הליכת חוואי

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
10 שניות ע. ידיים על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6 חזרות
3 מתח / משיכות טבעת
6 שכיבות סמיכה / 10 ברכיים
9 קפיצות קופסה / 12 עליות
12 סנצ' KB/DB – שש בכל יד
20 מ' הליכת חוואי 2XKB
(הלוך ושוב אחד)

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
5-10-15
TOES TO BAR / ABMAT + WB
סומו דדליפט הייפול BB

Training

21.08.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 סנצ' KB בכל יד
RKS 30
15 ABMAT

יסוד
KB סנץ'

כוח
PRESS 5-5-5
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-8-10-12 סנץ' KB / DB ימין
ABMAT 25-20-15-10
6-8-10-12 סנצ' KB / DB שמאל
20-15-10-5 שכיבות סמיכה

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
10 ד
3 מתח / גומי
10 הנפות KB
15 סקווט

Training

25.02.19 יום ב'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל
2 הקפות הליכת חוואי עם KB
30 משיכות טבעת
5 פולקום

יסוד
סנצ' KB / DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
10-20-30-40-50 סנצ' DB/ סנצ'ים KB
10-10-10-10-10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15-15-15-15-15 כפיפות ABMAT+WB
5 – 4 – 3 – 2 – 1 פולקום
– הגבלת זמן של 25 ד'
– נגיעה ברצפה עם KB / DB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
משיכות טבעת

תרגולת 3 WOD – טבטה
ישיבות V
ישיבה סטטית על קיר

Training

09.01.19 יום ד'

חימום: פעמיים
20 טיפוס הרים
חצי דקה סמיכה צידית לכל צד
20 לנג'ים

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
FARMERS'S CARRY 2-2-2

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3 פעמים
5 פולקום
5 מתח / בקפיצה / משיכות טבעת
10 סקווט קלין
ABMAT + WB 10
20 סנצ' KB בשני ידיים
20 הנפות KB
50 קפיצת חבל / קפיצות כוכב

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
שכיבות סמיכה