תגית: kb snatch

Training

24.01.22 יום ב'

אימון END240122

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
16 לנג'ים עם פלטה עילי

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 דיפים טבעות
5 שכיבות סמיכה
15 הנפות KB
15 רלמ"מ
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה

מותאם

מותאם WOD 1
8-16
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום

מותאם WOD 2
פעמיים
5 אחוריים על צמיג
5 שכיבות ברכיים
15 הנפות KB
15 הרמות רגליים בשכיבה
25 סומו דדליפט הייפול KB
30 עליות קופסה
חצי דקה מנוחה

Training

19.01.22 יום ד'

אימון END190122

חימום: פעמיים
400 מ' חתירה
20 משיכות טבעת
10 כדור קיר

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
7 דקות
3 מתח
6 הנפות KB
9 כפיפות ABMAT

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB ימין
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB שמאל
20 סנצ' KB/DB ימין
20 סנצ' KB/DB שמאל
30 לנג'ים עם KB (סה"כ)
30 גובלט סקווט KB
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 קלין KB/DB ימין
10 קלין KB/DB שמאל
10 ישיבות V
10 שכיבות סמיכה

מותאם

מותאם WOD 1
7 דקות
6 משיכות טבעת
6 הנפות KB
9 כפיפות ABMAT

מותאם WOD 2
פעם אחת
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB ימין
10 חתירה צידית על קופסה KB/DB שמאל
20 סנצ' KB/DB ימין
20 סנצ' KB/DB שמאל
30 לנג'ים (סה"כ)
30 סקווט
20 סומו דדליפט הייפול KB
10 קלין KB/DB ימין
10 קלין KB/DB שמאל
10 ישיבות V
10 שכיבות ברכיים

Training

03.09.21 יום ו'

::: *חימום: פעמיים* :::
80 קפיצות חבל
10 מתח / משיכות טבעת אופקיות
30 כפיפות ABMAT
10 קפיצות סקווט עם שק כוח

::: *יסוד* :::
קטלבל/דמבל סנצ'

::: *כוח* :::
בקסקווט BACKSQUAT 5-5-3
30 שניות סמיכה קדמית בין לבין

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
ארבע פעמים
5 בקסקווט 30% מהכוח מהרצפה
15 סנצ' KB/DB יד ימין
5 פושפרס 2KB
15 סנצ' KB/DB יד שמאל

::: *תרגולת 2 WOD – למירב חזרות* :::
12 דקות
3 מתח / עליון / קפיצה
11 הנפות KB
16 אופניים

Training

11.08.21 יום ד'

::: *אימון WOD110821* :::

::: *חימום: פעמיים* :::
10 מתח / 20 משיכות טבעת
חצי דקה סמיכה קדמית
30 הנפות KB
16 לנג'ים עם פלטה עילית

::: *יסוד* :::
סקווט קדמי
דדליפט

::: *כוח* :::
פרונטסקווט FRONTSQUAT 5-5-3
דדליפט DEADLIFT 3-3-3-3

::: *תרגולת 1 WOD – למרב חזרות* :::
26 דקות (!)
6 דדליפט ברבל 30% מהכוח
9 פולקום מעל מוט
3 מתח
9 כפיפות ABMAT
3 שכיבות סמיכה
9 סקווטים
9 קלוריות חתירה

::: *תרגולת 2 WOD – טבטה* :::
לנג'ים במקום

::: *אימון END110821* :::

::: *תרגולת 1 WOD – למרב חזרות* :::
15 דקות
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
10 הנפות KB
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
15 כפיפות ABMAT
80 קפיצות חבל /40 קפיצות כפולות
20 סקווטים

::: *תרגולת 2 WOD – טבטה* :::
מתח
ישיבות V

::: *תרגולת WOD 3 – למדידת זמן* :::
חזרות של 5-10-15
כדור קיר
סנצ' KB/DB ביד שמאל
סנצ' KB/DB ביד ימין