תגית: press

Training

10.12.20 יום ה'

WOD

חימום: פעם אחת
50 מכל אחד
כפיפות ABMAT
הנפות KB

יסוד
סנצ' DB/KB

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חזרות של 9-15-21
רלמ"מ / ABMAT+WB
סמצ' DB/KB יד שמאל
דדליפט 60% RM3
סנצ' KB/DB יד ימין
פרונטסקווט 2KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמת רגליים סטטית
הרמות רגליים צידיות

ENDURANCE

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצה 200 מ'
10 כפיפות ABMAT
5 סקווט עילי עם מקל/צינור
5 דדליפט 2KB
11 משיכות טבעת / 5 מתח
22 שכיבות סמיכה / ברכיים
33 סקווטים
44 סומו דדליפט הייפול KB קל
33 הנפות KB
22 כפיפות ABMAT
11 קפיצות קופסה
5 פושפרס 2KB
5 פולקום
TC=36

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה צידית ימין
סמיכה קדמית
סמיכה צידית שמאל
סופרמן

Training

28.11.20 מוצ"ש

חוזרים (לבחוץ)

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
30 כפיפות ABMAT עם כדור קיר

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט והמשקל של ה WOD הקודם
כדי להוריד קצת חלודה

Training

08.09.20 יום ג'

חימום: פעמיים
40 סקווטים
10 GHD
2 טיפוסי חבל

יסוד
STEP UPS WITH KB

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-16-20
STEP UPS WITH KB
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB
KB SWINGS
בקסקווט מהרצפה 30%RM3
1/2 מתח
200 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
9 הנפות KB רוסיות
6 סקווט קדמי
3 שכיבות סמיכה על מוט של BB

Training

16.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
ABMAT 30
10 שכיבות סמיכה
40 קפיצות חבל / כוכב

יסוד
קימה טורקית

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 סומו דדליפט הייפול BB
15 טרסטרים 2XKB / 2XDB
10 מתח / 15 נדנודי מתח
10 ABMAT + WB
4 פולקום מעל מוט

תרגולת 2 WOD – צקאוט
ללא מדידת זמן ובאופן עצמאי
5 קימות טורקיות בכל יד
לנסות לשנות משקלים