תגית: press

Training

28.11.20 מוצ"ש

חוזרים (לבחוץ)

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
30 כפיפות ABMAT עם כדור קיר

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט והמשקל של ה WOD הקודם
כדי להוריד קצת חלודה

Training

08.09.20 יום ג'

חימום: פעמיים
40 סקווטים
10 GHD
2 טיפוסי חבל

יסוד
STEP UPS WITH KB

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-16-20
STEP UPS WITH KB
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB
KB SWINGS
בקסקווט מהרצפה 30%RM3
1/2 מתח
200 מ' ריצה בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
9 הנפות KB רוסיות
6 סקווט קדמי
3 שכיבות סמיכה על מוט של BB

Training

16.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
ABMAT 30
10 שכיבות סמיכה
40 קפיצות חבל / כוכב

יסוד
קימה טורקית

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 סומו דדליפט הייפול BB
15 טרסטרים 2XKB / 2XDB
10 מתח / 15 נדנודי מתח
10 ABMAT + WB
4 פולקום מעל מוט

תרגולת 2 WOD – צקאוט
ללא מדידת זמן ובאופן עצמאי
5 קימות טורקיות בכל יד
לנסות לשנות משקלים

Training

05.02.20 יום ד'

חימום: פעמיים
5 פולקום מעל קופסה
20 סקווטים
10 היילו KB

יסוד
לנג' עילי בהליכה עם פלטה

כוח
DEADLIFT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 לנג'ים בהליכה עם פלטה עילית
30 ברכיים למרפקים
30 ABMAT
30 סומו דדליפט הייפול KB
30 ABMAT
30 ברכיים למרפקים
30 לנג'ים בהליכה עם פלטה עילית

תרגולת 2 WOD – טבטה
מתח/בקפיצה/משיכות טבעת בלבד