תגית: pull up

Training

12.06.19 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
30 ABMAT
15 הנפות KB
10 כדור קיר

יסוד
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
גלגולי ROLL OUT X5 בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
דקה משיכות טבעת / מתח
דקה ABMAT
דקה הנפות KB
-דקה מנוחה
2 ד' משיכות טבעת / מתח
2 ד' ABMAT
2 ד' הנפות KB
* לרשום תוצאה כוללת של ה 3 דקות הראשונות
* ולרשום תוצאה כוללת של ה 6 דקות האחרונות

תרגולת 2 WOD – סאלי
בתים 1-3 של השיר
T PUSHUPS

בתים 2-4 של השיר
גובלט סקווט

Training

26/12/18 יום ד'

חימום: פעמיים
40 ק. חבל / כוכב
ABMAT 20
10 סומו דדליפט הייפול KB

יסוד
סנצ' KB / DB

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
חצי דקה סמיכה צידית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
ארבע פעמים:
דקה 1 סנצ' KB / DB בהחלפת יד
דקה 2 ABMAT
דקה 3 לנג'ים במקום

כל דקה לעבור לתרגיל הבא
לספור במצטבר לכל סבב
כך שבסוף יש סה"כ לכל 3 דקות

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
לבצע מתח / משיכות טבעת על קופסה
עד לכשל

Training

10.10.18 יום ד'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
ABMAT 30

כוח
DEADLIFT 5-5-3
DEADHANG 30-30-30

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
7 מתח
7 דיפים / אחוריים
7 DB סקווט קלין ט'רסטר

תרגולת 2 WOD – טבטה
סטטית

Training

08.08.18 יום ד'

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
20 ABMAT
40 חתירה במכשיר

יסוד
THRUSTER

כוח
BENCHPRESS 5-5-3-3
20 שניות ישיבה סטטית על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 מתח לחזה/ מתח / גומי
5 מתח / משיכות טבעת אופקיות
5 משיכות טבעת אופקיות / משיכות טבעת
21 ט'רסטר
4 מתח לחזה/ מתח / גומי
4 מתח / משיכות טבעת אופקיות
4 משיכות טבעת אופקיות / משיכות טבעת
15 ט'רסטר
3 מתח לחזה/ מתח / גומי
3 מתח / משיכות טבעת אופקיות
3 משיכות טבעת אופקיות / משיכות טבעת
9 ט'רסטר

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
5-10-15
ABMAT
לנג'ים בהליכה