תגית: PUSHPRESS

FILTHY FIFTY

17.12.18 יום ב'

חימום: פעמיים
50 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית
10 שכיבות סמיכה T

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל

Training

07.10.18 יום א'


חימום:
30 הנפות KB
10 שכיבות סמיכה
30 קפיצות חבל

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה פושפרס
דקה בקסקווט
דקה הנג קלין
דקה פולקום
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
סמיכה צידית

Training

28.08.18 יום ג'

חימום: פעמיים
400 מ' ריצה
RKS 30
5 מתח / 15 משיכות טבעת

יסוד
הנג קלין ט'רסטר / HANG CLEAN THRUSTER

כוח
PUSHPRESS 5-5-3
WEIGHTED LUNGES 6-6-6

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 פולקום
ואז
9-15-21
קפיצות קופסה
הנג סקווט קלין ט'רסטר
ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה
AIRSQUAT

Training

21.05.18 יום ב'

חימום: פעמיים
20 עליות קופסה רוסיות
20 הנפות KB
20 סקווטים

יסוד
פוש פרס
הנפות 2XKB רוסיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-9-12-15-18
שליש פוש פרס 2XKB
הנפות 2XKB רוסיות
ABMAT / שליש T2B
סקווט קדמי 2XKB
משיכות טבעת / שליש מתח
כדור קיר
שכיבות ברכיים / שליש שכיבות סמיכה

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V
סמיכה צידית