תגית: russian kb swing

Training

02.12.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB
25 גובלט סקווט

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
80 קפיצות חבל / 60 קפיצות כוכב
20 הנפות KB רוסיות
15 כדור קיר
10 ישיבות V
5 פולקום
10 ישיבות V
15 כדור קיר
20 הנפות KB רוסיות
25 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
טיפוס הרים
אופניים

תרגולת 3 WOD – טבטה
סמיכה צידית
סמיכה קדמית

תרגולת WOD 4 – סאלי
שכיבות סמיכה
סקווטים

Open

14.10.19 יום ב' בסוכות

חימום: פעמיים
15 גובלט סקווט
20 ABMAT
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
הנפות KB רוסיות 2XKB
פיסטולים עם טבעות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
15 דדליפט 2XKB
15 הנפות KB רוסיות 2XKB
10 סקווט קדמי 2XKB
10 פיסטולים/ עם טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
מתח / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה

Training

16.09.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 כדור קיר
10 לנג'ים בהליכה
20 הנפות KB
2 טיפוס חבל משכיבה

יסוד
הנפות KB רוסיות
גובלט סקווט

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 משיכות טבעת / 10 מתח
10 ABMAT
20 הנפות KB רוסיות
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ
15 עליות קופסה / 10 קפיצות
10 ABMAT
20 גובלט סקווט
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ
5 פושפרס KB בכל יד (בנפרד)
10 ABMAT
20 דדליפט KB
10 הרמות רגליים בשכיבה / 5 רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
3 שכיבות סמיכה
6 הנפות KB
12 סקווטים

Training

03.06.19 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
גילגולי סופרמן לחלול
15 הנפות KB

יסוד
AIR SQUAT
דדליפט KB
טיפוס הרים / אופניים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווטים
15 דדליפט KB כבד
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB
15 סקווטים
15 פולקום
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB רוסי כבד
15 סקווטים
15 רלמ"מ / ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 טיפוס הרים
15 אופניים