תגית: russian kb swing

Training

03.06.19 יום ב'

חימום: פעמיים
15 קפיצות קופסה / גלגל
דקה סמיכה קדמית
גילגולי סופרמן לחלול
15 הנפות KB

יסוד
AIR SQUAT
דדליפט KB
טיפוס הרים / אופניים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
15 סקווטים
15 דדליפט KB כבד
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB
15 סקווטים
15 פולקום
20 קפיצות חבל
15 הנפות KB רוסי כבד
15 סקווטים
15 רלמ"מ / ABMAT + WB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 טיפוס הרים
15 אופניים

Training

20.05.19 יום ב'

חימום: פעמיים
20 עליות קופסה רוסיות
20 הנפות KB
20 סקווטים

יסוד
פוש פרס 2KB
הנפות 2XKB רוסיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-9-12-15-18
שליש פוש פרס 2XKB
הנפות 2XKB רוסיות
ABMAT / שליש T2B
סקווט קדמי 2XKB
משיכות טבעת / שליש מתח
כדור קיר
שליש שכיבות סמיכה

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V
סמיכה צידית

Training

18.03.19 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות
חצי דקה DEADHANG
INCH WORM הלוך ושוב

יסוד
סקווט קדמי KBX2
הנפות 2KB רוסיות כבדות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
4 חזרות
ריצת חניה
5 הנפות 2KB רוסיות
10 סקווט קדמי 2KB
25 ABMAT + WB
35 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 משיכות טבעת
5 כדור קיר
10 לנג'ים עם פלטה עילית

Training

11.02.19 יום ב'

חימום: פעם אחת
40 סקווטים
30 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה

יסוד
EMOM
כל דקה על הדקה

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
10 ד'
אי זוגי
20 הנפות KB רוסיות
זוגי
15 הרמות רגליים / 5 רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30-40-50 קפיצות חבל / כוכב
10-20-30 משיכות טבעת / חצי חזרות מתח
30-25-20 כדור קיר
35-25-15 ABMAT
5-10-15 פולקום