תגית: squat clean

Training

03.10.19 יום ה'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
20 פטיש
10 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
CLEAN 5-5-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
30 סקווט קלין

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
8 לנג'ים
4 KB JERK ביד אחת
20 הנפות KB
4 KB JERK ביד שניה

CINDY

18.08.19 יום א'

חימום:
50 ק. חבל
3 הליכות חוואי
30 אופניים

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
SNATCH PUSH PRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-5-7-8-10 סקווט קלין
ABMAT 9-15-21-24-30

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
CINDY (חלקי)
10 דקות
5 מתח / עליון / משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה
15 סקווטים

Training

06.08.19 יום ג'

חימום: פעמיים
15 הנפות KB
20 ABMAT
40 סומו דדליפט הייפול עם KB קל

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
SQUAT CLEAN 5-5-3-3
10 רלמ"מ בין לבין (TOES2BAR)
או הרמת רגליים בשכיבה לנר

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
הנפות KB רוסיות
שכיבות סמיכה / ברכיים
מתח / משיכות טבעת
הנג קלין
ABMAT

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
SHOULDER TAPS
ישיבות V

Training

16.04.19 יום ג'

חימום: פעם אחת
20 קפיצות חבל כפולות / 60 רגילות
30 הנפות KB
40 קפיצות קופסה

כוח
FRONT SQUAT 5-5-5-3
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-10-14 סקווט קלין
6-10-14 שכיבות סמיכה בהרמת ידיים
6-10-14 ABMAT+WB / T2B
7 – 5 – 3 פולקום מעל מוט
30-30-30 ספרינט במקום בהרמת ברכיים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
BRING SALLY UP
הרמת מתניים בשכיבה (HIP RAISE)
שכיבות סמיכה / ברכיים