תגית: sumo deadlift highpull

Training

05.05.19 יום א'


חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה קדמית
20 שניות סמיכה צידית כל צד
20 כדור קיר
20 משיכות טבעת

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
20 sec deep squat inbetween

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 גובלט סקווט KB
30 ABMAT
15 הנפות KB
30 הרמות רגליים / 15 T2B
15 מתח/ 30 משיכות טבעת
30 סומו דדליפט ההיפול BB

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
סאלי
בית ראשון ושלישי פולקום
בית שני ורביעי הנפות KB

Training

06.03.19 יום ד'


חימום: פעמיים
40 חתירה
30 הנפות KB
20 גובלט סקווט
10 ישיבות V

כוח
SUMO DEADLIFT HIGHPULL 5-5-3-1
10 פשיטות GHD בין לבין
BENCHPRESS 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
15 דדליפט
10 פולקום
10 קלין
20 משיכות טבעת
5 ט'רסטרים
10 מתח / בקפיצה
15 מקבילים אחוריים/ 5 טבעות

Training

22.01.19 יום ג'

חימום: פעמיים
5 טיפוסי חבל
30 חתירה / סומו דדליפט KB
חצי דקה סמיכה צידית

יסוד
BACKSQUAT מהרצפה

כוח
כל דקה על הדקה ל 8 דקות
5 בקסקווט מהרצפה
ABMAT 10

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30
ABMAT + WB
הנפות KB רוסיות
סומו דדליפט BB
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – סאלי
סמיכה קדמית למצב 2
סקווטים

KELLY

20.11.18 יום ג'

חימום: פעמיים
חצי דקה חימום כתפיים עם מקל
דקה סמיכה קדמית
15 סקווט עילי עם מקל

יסוד
SUMO DEADLIFT HIGHPULL

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY חלקי
שלוש חזרות של:
ריצה 400 מ' בעלייה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
6-9-12
סומו דדליפט הייפול BB
פולקום
ABMAT