תגית: thruster

Training

08.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
ABMAT 30

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט של ה WOD הקודם

Training

23.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 הנפות KB
ABMAT 20
30 סקווטים

יסוד
ט'רסטר

כוח
PRESS 3-3-3
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 סומו דדליפט הייפול BB
16 לנג'ים עיליים עם פלטה
12 ט'רסטרים BB
4 מתח/ עליון/ בקפיצה

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V

תרגולת 3 WOD – טבטה
כדור קיר

FRAN

02.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 קפיצות כפולות/ 40 רגיל
10 שכיבות סמיכה יוגה
20 כדור קיר

יסוד
מתח קיפינג – חזרה

כוח
THRUSTER 5-3-3
חצי דקה סקווט עמוק בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FRAN
9-15-21
ט'רסטרים
מתח/ בקפיצה/ טבעות אופקי

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 ד'
10 סומו דדליפט הייפול KB
10 דיפים / אחוריים
10 ABMAT

Training

15.09.19 יום א'

חימום: פעמיים
200 מ' ריצה
20 הנפות KB
10 קפיצות כפולות / נסיונות

יסוד
הנפות KB רוסיות
ט'רסטר

כוח
THRUSTER 5-5-5-3-3
הליכת חוואי אחת הלוך ושוב בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
3 פולקום
6 סנצ'/ פאור סנצ'
9 קפיצות צידיות מעל מוט
12 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
9-15-21
כדור קיר
ABMAT
מתח / משיכות טבעת