תגית: thruster

Training

27.03.20 יום ו' אימון בית

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 שכיבות סמיכה
5 שכיבות סמיכה יוגה

יסוד
ט'רסטר

טיפוס הרים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-9-12-15-18
ט'רסטר
טיפוס הרים (כל אחד זה שני הרגליים)
הנפות KB רוסיות
לנג'ים עם משקל עילי (כל אחד זה שני הרגליים)

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
אופניים

Training

23.02.20 יום א'

חימום: פעמיים
5 כפיפות בטן GHD או 10 רלמ"מ
30 הנפות KB רוסיות
20 קפיצות לנג'ים

כוח
THRUSTER 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
10-20-30
סנצ' KB / DB בכל יד
שכיבות סמיכה / קופסה / ברכיים
ABMAT + WB
כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
מתח

Training

08.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
דיפים טבעות / אקצנטרי

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
20 כדור קיר
5 דיפים בטבעות / 15 דיפים אחוריים
10 מתח / 20 משיכות טבעת
5 ט'רסטר 80% ממשקל הפרס
10 שכיבות סמיכה / 20 שכיבות ברכיים
ABMAT 30

תרגולת 2 WOD – ללא מדידת זמן
20 קלין וג'רק
10 סנצ'
עם המוט של ה WOD הקודם

Training

23.10.19 יום ד'

חימום: פעמיים
10 הנפות KB
ABMAT 20
30 סקווטים

יסוד
ט'רסטר

כוח
PRESS 3-3-3
BACKSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
20 סומו דדליפט הייפול BB
16 לנג'ים עיליים עם פלטה
12 ט'רסטרים BB
4 מתח/ עליון/ בקפיצה

תרגולת 2 WOD – טבטה
ישיבות V

תרגולת 3 WOD – טבטה
כדור קיר