תגית: toes to bar

Training

04.12.20 יום ו'

WOD

חימום: פעמיים
10 משיכות טבעת / אופקיים
30 הנפות KB
5 שכיבה מלאה לעמידת ידיים על קיר

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR

דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים על קופסה
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
רולאוט עם המוט של הדדליפט
(ROLLOUT)

ENDURANCE

יסוד
פולקום שכיבות סמיכה כפול

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 קפיצות קופסה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 טויסט רוסי עם KB/פלטה
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 דדליפט 2KB/2DB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 כפיפות ABMAT
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 לנג'ים עם KB
10 סומו דדליפט הייפול KB
12 משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
פולקום שכיבות סמיכה כפול
סקווטים

Training

30.11.20 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
רלמ"מ

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 דקות
80 קפיצות חבל/ 40 כפול
5 הנפות KB
הליכת חוואי (הקפת החדר)
5 הנפות KB
20 סקווט קדמי 2KB
5 הנפות KB
10 רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה
5 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
כדור קיר

תרגולת 3 WOD – טבטה
ABMAT

ELIZABETH

26.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 קלין KB בכל יד

יסוד
CLEAN
DIPS

כוח
CLEAN 5-5-5-3
PUSH UP 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ELIZABETH
9-15-21
קלין
דיפים על טבעות
RX במשקל 61/43 ק"ג
התאמות לפי הצורך ומשקל לפי היכולת
TC = 15

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
5 רלמ"מ
5 כדור קיר
10 הנפות KB

TABATA SOMETHING ELSE

07.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
20 כפיפות ABMAT
30 פטיש (15 בכל יד)
40 קפיצות חבל

יסוד
רלמ"מ

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
1. 2 פוזישן קלין
2. 4 רלמ"מ / בשכיבה

תרגולת 1 WOD – חגיגת טבטות
חגיגת טבטות: כל טבטה בנפרד
טבטה מתח / בקפיצה
טבטה שכיבות סמיכה
טבטה ABMAT
טבטה סקווטים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
מוט בלבד
15 סקווט עילי
15 פאור סנצ'

פוזישן קלין

שלבים ברלמ"מ