תגית: toes to bar

Training

15.12.19 יום א'

חימום: פעמיים
20 שכיבות סמיכה / רגליים על כדור
40 סומו דדליפט הייפול
3 רלמ"מ שלוש פעמים (לעבוד על שיפור סגנון)

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR
דיפים טבעות

כוח
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים טבעות / אחוריים
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט 70% משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה
*בסוף כל סבב לרשום את התוצאה
של סך כל החזרות

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט
שכיבות סמיכה

Training

09.12.19 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB רוסיות
25 גובלט סקווט

יסוד
רלמ"מ

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
15 דקות
80 קפיצות חבל
5 הנפות KB
הליכת חוואי (הקפת החדר)
5 הנפות KB
20 סקווט קדמי 2KB
5 הנפות KB
10 רלמ"מ / הרמת רגליים בשכיבה
5 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
כל אחד טבטה נפרדת
כדור קיר
ABMAT

Training

24.07.19 יום ד'

חימום: פעמיים
20 ABMAT
20 פטיש על צמיג (סה"כ)
30 הנפות KB

כוח
CLEAN 5-5-5-3
T2B 10-10-10

יסוד
GROUND TO OVERHEAD

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
15 ד' למרב חזרות
10 קרקע להגבהה (G2OH)
4 פולקום מעל מוט
10 סקווט (AIRSQUAT)

תרגולת 2 WOD – צ'ק אוט
טבטה
שכיבות סמיכה
סמיכה צידית

GOODMAN

8.5.19 יום הזכרון

Goodman workout

12-9-6-3 of:
400 meter run
Thrusters
T2B
Kettlebell swings
Chest to bar

Rx:
Barbell 43 kg
Kettlebell 24

Scaling options beginners/moderate:
Barbell 30/35 kg
WB abmat
Kettlebell 16/20
pull up jump/chin over bar