תגית: toes to bar

ELIZABETH

26.06.20 יום ו'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 קלין KB בכל יד

יסוד
CLEAN
DIPS

כוח
CLEAN 5-5-5-3
PUSH UP 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ELIZABETH
9-15-21
קלין
דיפים על טבעות
RX במשקל 61/43 ק"ג
התאמות לפי הצורך ומשקל לפי היכולת
TC = 15

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
12 דקות
5 רלמ"מ
5 כדור קיר
10 הנפות KB

TABATA SOMETHING ELSE

07.06.20 יום א'

חימום: פעמיים
20 כפיפות ABMAT
30 פטיש (15 בכל יד)
40 קפיצות חבל

יסוד
רלמ"מ

כוח
כל דקה על הדקה 8 ד'
1. 2 פוזישן קלין
2. 4 רלמ"מ / בשכיבה

תרגולת 1 WOD – חגיגת טבטות
חגיגת טבטות: כל טבטה בנפרד
טבטה מתח / בקפיצה
טבטה שכיבות סמיכה
טבטה ABMAT
טבטה סקווטים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
מוט בלבד
15 סקווט עילי
15 פאור סנצ'

פוזישן קלין

שלבים ברלמ"מ

KELLY

03.06.20 יום ד'

חימום: פעמיים
60 ק. חבל
15 גובלט סקווט
10 כפיפות ABMAT+WB

יסוד
FRONTSQUAT
TOES2BAR

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-3
HANDSTAND HOLD 20-20-20

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן (KELLY)
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 ד'
5 רלמ"מ / 10 הרמות רגליים בשכיבה
5 שכיבות סמיכה
10 כפיפות ABMAT

Training

10.02.20 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
25 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 5 מתח / גומי

יסוד
EMOM
כל דקה על הדקה

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
10 ד'
אי זוגי
20 הנפות KB רוסיות
זוגי
15 הרמות רגליים / 5 רלמ"מ

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30-40-50 קפיצות חבל / כוכב
10-20-30 משיכות טבעת / חצי חזרות מתח
30-25-20 כדור קיר
35-25-15 ABMAT
5-10-15 פולקום

תרגולת 3 WOD – טבטה
סמיכה צידית
סמיכה קדמית
על כדור