Training

21.02.20 יום ו'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
חצי דקה סמיכה קדמית
15 ABMAT + WB
10 קפיצות קופסה

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
LINDA (mod)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
@25%RM1 DEADLIFT
PUSHUP / KNEES
HANG CLEAN
אותו משקל לדדליפט ולהנג קלין

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה צידית
משיכות טבעת / מתח

KELLY

20.02.20 יום ה'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
20 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 10 מתח לחזה

כוח
BENCHPRESS 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
KELLY
חמש חזרות
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר
מספר החזרות בהתאם למגבלת זמן
TIME CAP 35 MIN

Training

19.02.20 יום ד'

חימום: פעם אחת
30 סקווטים
10 סומו דדליפט KB
10 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה

יסוד
מעברי קופסה עם 2KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
12 כדור קיר
12 הנפות KB
6 מעברי קופסה עם 2KB
3 פולקום

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
12 ABMAT
6 מעברי KB בישיבה
10 שניות סמיכה צידית
* כל סבב עושים בצד אחר

Training

18.02.20 יום ג'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
15 PP בכל יד
30 סקווטים

יסוד
BAR ROLLOVER
קימה טיורקית חלקית

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3
2 עליות שמש / 5 נדנודי 180 מעלות
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
21-15-9
הנפות KB
עליות קופסה + KB
קימה טורקית חלקית

תרגולת 2 WOD – טבטה
דדליפט / KB
כדור קיר