יום: 25 באוגוסט 2021

Training

25.08.21 יום ד'

::: *אימון END250821* :::

::: *חימום: פעמיים* :::
10 כדור קיר
10 לנג'ים בהליכה
20 הנפות KB
200 מ' חתירה

::: *יסוד* :::
הנפות KB רוסיות
גובלט סקווט

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
פעמיים
10 מתח
10 כפיפות ABMAT
20 הנפות KB רוסיות
5 רלמ"מ
10 קפיצות קופסה
10 כפיפות ABMAT
20 גובלט סקווט
5 רלמ"מ
5 פושפרס KB בכל יד (בנפרד)
10 כפיפות ABMAT
20 דדליפט KB
5 רלמ"מ

::: *תרגולת 2 WOD – למרב חזרות* :::
7 דקות
3 שכיבות סמיכה
6 הנפות KB
12 סקווטים

::: *מותאם* :::

::: *מותאם WOD 1* :::
פעם אחת
15 משכיבות טבעת
10 כפיפות ABMAT
20 הנפות KB רוסיות
10 הרומות רגליים בשכיבה
15 עליות קופסה
10 כפיפות ABMAT
20 גובלט סקווט
10 הרמות רגליים בשכיבה
5 פושפרס KB בכל יד (בנפרד)
10 כפיפות ABMAT
20 דדליפט KB
10 הרמות רגליים בשכיבה

::: *מותאם WOD 2* :::
5 דקות
3 שכיבות ברכיים
6 הנפות KB
9 סקווטים

::: *אימון WOD250821* :::

::: *יסוד* :::
ישיבת L סטטית / ברגליים כפופות

::: *כוח* :::
DEADLIFT 5-5-5-3-3
5 שניות ישיבת L סטטית בין לבין
-על טבעות / בין קופסאות

::: *תרגולת 1 WOD – למדידת זמן* :::
פעמיים
5 קלין וג'רק KB/DB בכל יד
5 דדליפט 60% מהכוח
10 פולקום
12 מתח / 20 משיכות טבעת
20 הנפות KB
12 רלמ"מ / 20 הרמות רגליים

::: *תרגולת 2 WOD – למרב חזרות* :::
10 דקות
3 שכיבות סמיכה
6 כדור קיר
12 כפיפות ABMAT