All posts by Moti

Training

29.03.20 יום א'

חימום: פעמיים
10 הנפות קטלבל רוסיות של יד אחת בכל יד
12 לנג'ים בקפיצה
חצי דקה סמיכה צידית כל צד

יסוד
KB קלין וג'רק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-10-14-18
ABMAT + WB או ABMAT + KB
KB קלין + ג'רק מתחלף
כדור קיר או ט'רסטר כדור קיר עם קפיצה קלה
משיכות טבעת / עם כיסא/ חתירה צידית
בסוף כל סבב 30 חזרות של:
1. סקווט
2. קפיצות חבל/ קפיצות כוכב

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווט על כדור

תרגולת 3 WOD – טבטה
אופניים
שכיבות סמיכה / ברכיים

Training

27.03.20 יום ו' אימון בית

חימום: פעמיים
30 סקווטים
40 קפיצות חבל
15 שכיבות סמיכה
5 שכיבות סמיכה יוגה

יסוד
ט'רסטר

טיפוס הרים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-9-12-15-18
ט'רסטר
טיפוס הרים (כל אחד זה שני הרגליים)
הנפות KB רוסיות
לנג'ים עם משקל עילי (כל אחד זה שני הרגליים)

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT

תרגולת 3 WOD – טבטה
אופניים

At Home

26.03.20 יום ה' אימון בית

חימום: פעמיים
15 קרקע להגבהה כדור כוח/ משקולית
20 סקווטים
15 הנפות KB
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
שכיבות סמיכה כוכב
קלין KB/DB
ג'רק KB/DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5-10-15 הנג קלין KB/DB ימין
5-10-15 הנג קלין KB/DB שמאל
3-6-9 ג'רק KB/DB ימין
3-6-9 ג'רק KB/DB שמאל
10-20-30 משיכות טבעת / 5-10-15 מתח
3-6-9 שכיבות סמיכה/ ברכיים כוכב

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
5 ד'
9 ABMAT + כדור כוח
7 הנפות KB רוסיות
5 שכיבות סמיכה

At HomeHANSEN

24.03.20 יום ג' אימון בית

חימום: פעמיים
16 לנג'ים אחוריים
16 העברות צד לצד בישיבה / ישיבת V
16 כדור קיר/ טרסטר בקפיצה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HANSEN
ארבע חזרות
30 הנפות KB
30 פולקום
30 ABMAT + WB
*ניתן להחליף את הפולקום
ב 30 שכיבות ברכיים ו 30 הרמות רגליים
**ניתן להוריד ל 20 חזרות כל אחד

תרגולת 2 WOD – טבטה סטטית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית
ישיבת V סטטית
סמיכה צידית בצד השני

תרגולת 3 WOD – סאלי
שכיבות סמיכה T