יום: 28 בנובמבר 2015

TrainingWOD

29.11.12 יום א'

PhotoGrid_1448741219528חימום: פעמיים
30 הנפות KB
50 סקווטים
10 פיזיו גומי

יסוד
הליכת חוואי
פולקום מעל קופסה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
50 משיכות טבעת / 20 מתח
3 הקפות הליכת חוואי
–משקל כבד. להחליף KB לפי הצורך
25 כדור קיר
3 הקפות הליכת חוואי
–משקל כבד. להחליף KB לפי הצורך
10 פולקום מעל קופסה
3 הקפות הליכת חוואי
–משקל כבד. להחליף KB לפי הצורך