יום: 22 ביולי 2018

Training

23.07.18 יום ב'

חימום: פעמיים
10 גובלט סקווט
15 כדור קיר
20 ABMAT

יסוד
פושפרס 2KB
TURKISH SITUP/ קימה טורקית חלקית

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
20 דדליפט KB כבד
25 סקווטים AIR SQUAT
10 פושפרס 2XKB
5 ישיבות V

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 דקות
5 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 קימות טורקיות חלקיות יד ימין
10 קימות טורקיות חלקיות יד שמאל