יום: 13 בינואר 2016

TrainingWOD

13.01.16 יום ד'

PhotoGrid_1452695762061חימום: פעמיים
5 עמידת ידיים על קיר
10 פיזיו גומי
20 ABMAT
30 הנפות KB

יסוד
כדור קיר
לנג'ים עיליים

כוח
DEADLIFT 5-5-5-3-1

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות:
30 לנג'ים עיליים (עם פלטה של 5)
20 כדור קיר
5 מתח שלבים

תרגולת 2 WOD – טבטה
גובלט סקווט
הרמות רגליים בשכיבה