יום: 25 בנובמבר 2018

Training

25.11.18 יום א'

חימום: פעמיים
20 טפיחות כתפיים
20 גובלט סקווט
20 לנג'ים + KB

יסוד
סנצ' דדליפט – סנצ' פול – סנצ'

כוח
כל דקה על הדקה 10 ד'
3 סנצ' דדליפט 2, סנצ' פול, 1 סנצ'
ניתן לשנות משקל בין דקה לדקה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
3 קפיצות קופסה
6 דיפים על קופסה, אחוריים
9 סקווט קדמי 2XKB
ABMAT + WB 15
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה / ברכיים
מתח / משיכות טבעת