יום: 25 במאי 2017

Training

25.05.17 יום ה'

חימום: פעמיים
10 פולקום שק כוח
30 ABMAT
50 קפיצות חבל / 20 כפולות

יסוד
STRICT PULL UP

כוח
WEIGHTED PULLUP 5-5-3-3
איזומטרי איטי בלי משקל למקרה הצורך
BENCHPRESS 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
5 הקפות הליכת חוואי 2XKB
20 כדור קיר
30 ABMAT + WB
40 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – סאלי
שכיבות סמיכה
סקווט עילי

Training

24.05.17 יום ד'

חימום: פעם אחת
30 הנפות KB
30 ק. חבל כפולות / 60 רגילות
מוביליטי מקל
ברגנר

יסוד
סקווט עילי

כוח
BACKSQUAT 5-5-5-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
למשך 15 ד'
2 מקבילים טבעות / קופסה / אחורי צמיג
5 מתח / מתח עליון / משיכות טבעת אופקיות
10 סקווט עילי / אחורי
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – טבטה
מגבי רצפה